2106777787 Κηφισίας 108, Αθήνα info@colorstyle.gr
hero image
Facebook
 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η εξέλιξη των χρωματικών παρεμβάσεων, ακολουθώντας τις τάσεις της σύγχρονης και διαχρονικής αρχιτεκτονικής, μας βρίσκει καταρτισμένους εφαρμοστές σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών. 

Άριστοι γνώστες του πεδίου δράσης μας, καθώς και των προδιαγραφών της σύγχρονης κατασκευής, σε συνάρτηση με την αδιαπραγμάτευτη για εμάς ποιότητα, συνθέτουμε το διαχωρισμό μας από τον ανταγωνισμό. 
Χαρακτηριστικό της δυναμικής της εταιρείας μας είναι η ολοκλήρωση μεγάλων έργων υψηλών απαιτήσεων χρονικής αποπεράτωσης, αφού πληροί προϋποθέσεις πολυάριθμου εργατικού δυναμικού. 

Τα παραπάνω πλαισιώνονται με την υποστήριξη τεχνολογικού εξοπλισμού με μηχανήματα Airless και λειαντικά τελευταίου τύπου, καθώς και έμπειρους εργοδηγούς – μηχανικούς, οι οποίοι με υπευθυνότητα και ταχύτητα παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη των εργασιών.
 
 

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ