Επεξεργασία – Συντήρηση Ξύλινων Επιφανειών

Η προστασία του ξύλου και η διατήρηση του στο χρόνο και στις εναλλαγές των καιρικών συνθηκών απαιτεί γνώσεις και εμπειρία για την ανάλογη χρήση του κατάλληλου υλικού και τον ορθό τρόπο εφαρμογής του έτσι ώστε να παραμείνει φυσικό. 

Για την επεξεργασία και την ανάδειξη της ομορφιάς του χαρακτήρα του κάθε ξύλου, υπάρχουν επιλογές σε υλικά επιπλοποιίας εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης, αλλά και βαφές νέου τύπου ισχυρές υδατοδιαλυτές, όπου με τη χρήση τους πετυχαίνουμε ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα με υψηλές αντοχές.