2106777787 Κηφισίας 108, Αθήνα info@colorstyle.gr
hero image
Facebook
 
 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Η διαρκής εξέλιξη των πρώτων υλικών στον τομέα της οικοδομής έχει φέρει σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα των δομικών υλικών για την πλήρη προστασία από τις εξωγενείς συνθήκες και άλλους ενδογενείς παράγοντες. 
 
Η συνεχής παρακολούθηση νέων δομικών υλικών με σεμινάρια και δοκιμές σε σχέση με την εμπειρία μας, μας επιτρέπει την άριστη προστασία οριζόντιων και κάθετων επιφανειών ενός κτιρίου. 
 
Θωρακίζουμε τη νέα ή υφιστάμενη κατασκευή με πλεονεκτήματα, που είναι περισσότερο οικονομικά ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50%, την σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, αλλά και την απόκτηση της οικονομικής αξίας του κτιρίου, χαρακτηρίζοντας το ως «πράσινο κτίριο», ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση της εποχής και προσφέροντας ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 
 
 


ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ